Slovak Development Institute

Projekty

V4 Working Simply Altogether

Visegrad FundTento projekt bol predkladaný v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF Štandardný grant) www.visegradfund.org. Bol schválený Radou veľvyslancov 15.09 2012. Projekt vznikol ako výsledok spolupráce medzi štyrmi zahraničnými partnermi v krajinách V4 (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko). Slovak Development Institute, n.o. ako žiadateľ predložila projekt v spolupráci s českou spoločnosťou Bohemia EÚ Planners s.r.o, maďarskou komorou obchodu a priemyslu Pécs - Baranya a poľským partnerom HUMANEO.

Hlavným cieľom nášho úsilia je pomôcť seniorom nad 50 rokov uspieť na trhu práce. Práve táto skupina ľudí má najväčší problém s hľadaním si zamestnania. Snažíme sa pomáhať seniorom prostredníctvom praktických cvičení, školení, poradenstva, ako i distribúciou praktických príručiek. Vypracovali sme taktiež unikátnu analýzu trhu práce v krajinách V4.

Veríme, že tento projekt pomôže našim seniorom uplatniť sa na trhu práce a zlepšiť kvalitu ich života.

Budeme radi, ak sa pripojí k projektu v podobe zaujímavých nápadov, návrhov alebo inej pomoci.

Pracovný tím Simply V4 Working Simply Altogether.