Slovak Development Institute

Projekty


MINSR
Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvojaOtvorenie náučného chodníka v obci Uhliská

Radi by sme Vás informovali, že dňa 31.3.2022 sa otvoril náučný chodník v obci Uhliská
Hlavným cieľom projektu je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov. Náučný chodník je financovaný z dotácie od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Pozostáva z nasledujúcich stanovísk:

        1. Úvodná zastávka - predstavenie regiónu
        2. Živočíšstvo a rastlinstvo
        3. Uhlišťan - centrálna náučná lokalita
        4. Správaj sa zodpovedne!
        5. Chráň svoj les!


Bližšie informácie o jednotlivých stanovištiach sú uvedené v predchádzajúcom príspevku.

Fotodokumentácia zopár prvkov náučného chodníka
Projekt: Náučný chodník v obci Uhliská
(číslo projektu: 229/2021)

Hlavným cieľom projektu je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.

Výsledkom bude funkčný a životaschopný náučný chodník.
Plánované ukončenie realizácie aktivít projektu: 03/2022.

Realizácia projektu prispeje k všeobecnému environmentálnemu rozhľadu obyvateľstva o histórií a prírodnom bohatstve v regióne a obci Uhliská a taktiež o podstatných environmentálnych témach náučným a zároveň zábavným a inovatívnym spôsobom. Zároveň toto príjemné prostredie bude zdrojom načerpania nových síl, miestom oddychu a psychickej pohody, ktorá je nevyhnutná pre vyvážený život a zdravie obyvateľstva. Pozitívny dopad projektu na ľudské zdravie bude nevyčísliteľný. Vďaka projektu sa rozšíria voľnočasové možnosti obyvateľov aj návštevníkov obce. Ľudia budú môcť tráviť kvalitný čas v prírode, na čerstvom vzduchu. Práve prechádzky a pobyt v prírode pozitívne vplývajú na psychický stav obyvateľstva. Zároveň prechádzky patria medzi pohybové aktivity, ktoré sú vhodné aj pre ľudí s obmedzením vykonávať určitý šport a pôsobia ako prevencia pred mnohými ochoreniami (obezita, srdcovo-cievne ochorenia a pod.), t. j. podporí sa kondícia a zdravie obyvateľstva.

Projekt je financovaný z dotácie od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pričom výška dotácie je v celkovej sume 17 512,00 eur.

Aktivity projektu:


Aktivita 1 - Obstaranie prvkov náučného chodníka

Na vytvorenie chodníka bude potrebné zabezpečiť nasledovné prvky:

      1. Informačná tabuľa (5 ks)
      2. Smetné koše na triedený odpad (3 ks)
      3. Lavička (2ks)
      4. Lavičkostôl (2ks)
      5. Altánok na drevených pilieroch v tvare miliera (1ks)
      4. Drevená socha (1 ks)
      5. Lesné pexeso (1 ks)
      6. Informačná tabuľa s časom rozkladu (1ks)
      7. Milier (1ks) – v reálnej veľkosti

Aktivita 2 - Vytvorenie komunity dobrovoľníkov na realizáciu projektu
V druhej fáze projektu bude vytvorený „pracovný tím“ z obyvateľov obce. Budú vytvorené malé skupiny, ku ktorým sa priradí jedno zo stanovísk náučného chodníka, za ktoré bude skupina zodpovedná.

- Počet vytvorených skupín: 5;
- Počet dobrovoľníkov: 15.


Aktivita 3 - Vyčistenie trasy náučného chodníka a osadenie jeho prvkov
Tretia fáza projektu je realizačná. Prostredníctvom tretej aktivity bude vytvorený náučný chodník v obci Uhliská. Aktivitou bude vytvorených „Náučný chodník v obci Uhliská“, ktorý bude pozostávať z nasledujúcich stanovísk:


1. Úvodná zastávka - predstavenie regiónu

Jej charakter bude zameraný na zemepisný a geologický popis lokality a regiónu. Pri informačnej tabuli bude lavička. Návštevníci sa tak pri tomto mieste môžu zastaviť, zrelaxovať a v pohodlí si prečítať informácie o regióne.

2. Živočíšstvo a rastlinstvo

Druhá zastávka náučného chodníka je zameraná na faunu a flóru charakteristickú pre región okresu Levice a Štiavnických vrchov. Okrem informačnej tabule sa bude na tomto mieste nachádzať aj lesné pexeso (vyrobené z dreva) pre deti. Deti sa učia prostredníctvom zážitku a preto je potrebné do náučného chodníka zakomponovať aj hracie prvky náučného charakteru.

3. Uhlišťan - centrálna náučná lokalita

Tretie stanovisko je celé navrhnuté tak, aby vyzdvihovalo zašlú históriu obce spojenú s výrobou dreveného uhlia.
Hlavnú časť stanovištia bude tvoriť informačný eco stánok v tvare „milera“. Miliery slúžili v minulosti na výrobu dreveného uhlia. Uhliari vytvárali miliere z naštiepaného dreva, ktoré naukladali na seba špecifickým spôsobom a následne zapálili. Pri milieri bude posed, vyrobený z dreva - dve lavičky so stolom. Toto stanovište bude zahŕňať tiež drevenú sochu pôvodného obyvateľa – uhliara. Tiež tu budú osadené 4 sady košov na separovaný zber odpadov, ktoré budú prispôsobené lesnému prostrediu.

4. Správaj sa zodpovedne!

Predposledná zastávka je navrhnutá ako stanovište na výuku environmentálneho správania sa. Návštevník sa z informačnej tabule dozvie, akým spôsobom by sa mal zodpovedne správať voči prírode (t.j. ako znižovať energetickú spotrebu a uhlíkovú stopu, znižovať množstvo odpadov atď). Vedľa informačnej tabule bude situovaná náučná pomôcka, na ktorej bude zobrazený čas rozkladu jednotlivých odpadov. Súčasťou tejto zastávky bude miesto na odpočinok. Pri informačnej tabuli bude lavica a tiež drevené koše na triedený odpad.

5. Chráň svoj les!

Posledné stanovište bude mať za úlohu návštevníkov edukovať o adekvátnom správaní sa v lese. Na tomto mieste sa tiež bude nachádzať drevený posed (dve lavičky so stolom) a drevený smetný kôš na triedený odpad. Rovnako tu bude obstaraný aj milier v reálnej veľkosti, aby ho mali turisti čerstvo v pamäti.


Aktivita 4 - Otvorenie náučného chodníka a jeho pravidelná údržba
V poslednej etape projektu sa náučný chodník uvedie do užívania. A následne bude obyvateľmi pravidelne udržiavaný. Náročnosť na jeho údržbu je pomerne jednoduchá, preto neexistujú obavy o jej zanedbanie. Na údržbe sa budú podieľať dobrovoľníci z obce ako aj z neziskovej organizácie.

Grafické znázornenie niektorých plánovaných prvkovFoto 1: informačnej tabule bude situovaná náučná pomôcka, na ktorej bude zobrazený čas rozkladu jednotlivých odpadov


Foto 2 (vpravo): lesné pexeso


Foto 3: Milier - slúžil v minulosti na výrobu dreveného uhlia

V4 Working Simply Altogether

Visegrad FundTento projekt bol predkladaný v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF Štandardný grant) www.visegradfund.org. Bol schválený Radou veľvyslancov 15.09 2012. Projekt vznikol ako výsledok spolupráce medzi štyrmi zahraničnými partnermi v krajinách V4 (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko). Slovak Development Institute, n.o. ako žiadateľ predložila projekt v spolupráci s českou spoločnosťou Bohemia EÚ Planners s.r.o, maďarskou komorou obchodu a priemyslu Pécs - Baranya a poľským partnerom HUMANEO.

Hlavným cieľom nášho úsilia je pomôcť seniorom nad 50 rokov uspieť na trhu práce. Práve táto skupina ľudí má najväčší problém s hľadaním si zamestnania. Snažíme sa pomáhať seniorom prostredníctvom praktických cvičení, školení, poradenstva, ako i distribúciou praktických príručiek. Vypracovali sme taktiež unikátnu analýzu trhu práce v krajinách V4.

Veríme, že tento projekt pomôže našim seniorom uplatniť sa na trhu práce a zlepšiť kvalitu ich života.

Budeme radi, ak sa pripojí k projektu v podobe zaujímavých nápadov, návrhov alebo inej pomoci.

Pracovný tím Simply V4 Working Simply Altogether.