Slovak Development Institute

Naše ciele

  • vytváranie platforiem a akčných skupín odborníkov z rozličných oblastí s cieľom tvorby inovatívnych projektov
  • medzinárodná a lokálna spolupráca medzi subjektmi a odborníkmi z rovnakých oblastí
  • koordinácia a manažment schválených projektov
  • rozvoj ľudského kapitálu najmä vo forme vzdelávania
  • podpora inovačných aktivít v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávanie, projektového manažmentu