Slovak Development Institute

Slovak Development Institute, n. o.

Nezisková organizácia Slovak Development Institute, n. o. je moderná organizácia združujúca odborníkov z viacerých vedných disciplín a oblastí spoločenského života.

Náš príbeh

Vznikli sme ako profesná a networkingová platforma pre zahraničných partnerov, ktorí hľadajú partnerov do projektových konzorcií pre svoje projekty zamerané na aktivity v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania, inovácií a pod.

Snažíme sa pomáhať vo verejnom a súkromnom živote prostredníctvom rozvojových projektov a programov založených najmä na medzinárodnej spolupráci. Venujeme sa najmä tvorbe projektov financovaných zo štátnych a európskych grantových zdrojov ako i kompletnému projektovému manažmentu úspešných projektov.

Usilujeme sa taktiež o to, aby sa naše skúsenosti a poznatky prostredníctvom vzdelávacích programov šírili ďalej.

Naša misia

Pomáhať ľuďom, firmám, organizáciám a samospráve na projektoch v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania, zamestnanosti, inovácií a medzinárodnej spolupráce.